Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave prenove spletnega mesta:  oktober 2011
Naročnik:
Krajevna skupnost Rožna Dolina
Priprava gradiva:
Krajevna skupnost Rožna DolinaIzvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš
Projektni vodja: Martina Murovec
Grafična podoba: Damjan Mozetič
Programiranje: Miha Hočevar, Marjan Štekar
Uporabniška podpora: Tiva Turk


Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995 in drugi)


ADS4 je urejevalnik spletnih vsebin  več na: web.arctur.si

4PM je poslovni informacijski sistem za vodenje projektov in skupinsko delo več na: www.4pm.si

SPLETNI SMS je zmogljiv sistem za spletno pošiljanje SMS sporočil več na: www.spletnisms.si.