Rožna Dolina

Je razpotegnjeno naselje na NM 86 m, vzdolž 4 km dolge istoimenske doline, ki sega od Ajševice do državne meje pri mednarodnem mejnem prehodu Rdeča hiša. Dolino omejuje na južni strani pobočje Stare Gore in Markovega hriba, na severni strani pa gozd Panovec. Strjena naselja so locirana v dnu same doline in na pobočju najbližjih vzpetin. Ob križišču cest blizu MMP je po drugi svetovni vojni zrasla stanovanjska četrt. Tu je tudi več stavb s trgovinami, poslovnimi prostori in banko.

Rožna Dolina z vrhaPo dolini teče potok Vrtojbica, ki blizu mejnega prehoda preide državno mejo, se po nekaj sto metrih vrne na slovenska tla in pri Orehovljah izliva v Vipavo.