Ajševica


ajševica danesRazloženo naselje, ki leži v območju pretežno zamočvirjenega Lijaškega polja in bližnjih gričev Panovca, Stare Gore in vzpetnega področja pri Kromberku na Nm 75 m. K Ajševici spadajo zaselki Parkovšče, Gmajna, Mandrija in skupina hiš na Lijaškem polju ob cesti Šempas - Rožna Dolina.