Naša KS

Trenutno ni vsebin na tej podstrani.

Predstavitev

Leži na zahodnem delu države Slovenije na začetku spodnje Vipavske doline, nekaj kilometrov oddaljena od središča Nove Gorice. Geografska meja poteka na severu s Trnovsko planoto, na zahodu po državni meji z Italijo, na jugu pa meji na občino Šempeter-Vrtojba.

 

Krajevna skupnost

Trije kraji so, ki sodijo v krajevno skupnost Rožna Dolina: , in . Dokaj obsežno območje, ki obsega gozd Panovec, celotno dolino Vrtojbice (od izvira pod Parkovščem na Ajševici), do državne meje na zahodu, (znane tudi po mednarodnem mejnem prehodu Rdeča hiša). Meja poteka mimo hriba Mark, gozda Stara Gora in Ajševice ter na vzhodi strani, tja do potoka Lijak. Trije kraji, ki vsak zase kaže svoj značaj: rodovitno hribovje Stare Gore daje naselju kmečki pridih, strnjena Ajševica ima še največ značaja vasi in Rožna Dolina, ki pa je že predmestje Nove Gorice, lahko bi rekli "tranzitno območje neposredne bližine meje".

Na območju KS živi danes 1534 prebivalcev. Glavna regionalna cesta, ki pripelje iz Ajdovščine mimo Ajševice do mejnega prehoda Rdeča hiša v Rožni Dolini, se cepi v italijansko Gorico, proti Novi Gorici skozi predor Panovec in čez Pristavo (Rafut) ter proti Šempetru pri Gorici. Z omenjene ceste se odcepi tudi lokalna cesta v Staro Goro.

 

Sredi Rožne Doline je vrsta novih stanovanjskih in poslovnih objektov kjer sicer izstopa nekaj mogočnih poslopij nekdanjih fevdalcev, med njimi graščina grofa Christalnigg (Kristalnika), ki je sedaj stanovanjska hiša, graščina barona Starkenfelsa, na katerega spominja lokalno ime Baronovišče, sedaj prav tako stanovanjska stavba.

Vir:*Krajevni leksikon*

 

Prebivalci krajevne skupnosti Rožna Dolina 

KRAJMOŠKIŽENSKESKUPAJ
Ajševica133138271
Rožna Dolina5475831130
Stara Gora6568133
Skupaj7457891534

 

Rožna Dolina

Je razpotegnjeno naselje na NM 86 m, vzdolž 4 km dolge istoimenske doline, ki sega od Ajševice do državne meje pri mednarodnem mejnem prehodu Rdeča hiša. Dolino omejuje na južni strani pobočje Stare Gore in Markovega hriba, na severni strani pa gozd Panovec. Strjena naselja so locirana v dnu same doline in na pobočju najbližjih vzpetin. Ob križišču cest blizu MMP je po drugi svetovni vojni zrasla stanovanjska četrt. Tu je tudi več stavb s trgovinami, poslovnimi prostori in banko.

Rožna Dolina z vrhaPo dolini teče potok Vrtojbica, ki blizu mejnega prehoda preide državno mejo, se po nekaj sto metrih vrne na slovenska tla in pri Orehovljah izliva v Vipavo.

 

 

Ajševica


ajševica danesRazloženo naselje, ki leži v območju pretežno zamočvirjenega Lijaškega polja in bližnjih gričev Panovca, Stare Gore in vzpetnega področja pri Kromberku na Nm 75 m. K Ajševici spadajo zaselki Parkovšče, Gmajna, Mandrija in skupina hiš na Lijaškem polju ob cesti Šempas - Rožna Dolina.

Stara Gora

 

 

pogled z vrhaJe naselje raztresenih hiš na Nm 120-190 m, leži na zelo valovitem in razčlenjenem svetu, ki sega na severu do Rožne Doline, na zahodu do Markovega hriba (227m) in na severovzhodu do Lijaškega polja. Na jugozahodni strani je dolina Liskur, nad njo pobočje Strmica, ki prehaja z Bovconovim vrhom do najvišje kote 190 m.