Gospodarstvo

Prvi in dolgoletni mednarodni mejni prehod Rožna Dolina na Severno primorskem , predvsem za  tovorni promet, je pustil neizbrisen pečat kraju Rožna Dolina in sploh Krajevni skupnosti, ki zajema še Staro Goro in Ajševico.Tranzitno področje je vseskozi pogojevalo razvoj strukturnega gospodarstva tega kraja. Povojno obmejno gospodarsko poslovanje se je krepilo preko takrat največjega podjetja Primorje Export Nova Gorica s sedežem v Rožni Dolini, ki je v najboljših časih zaposlovalo preko 500 delavcev. Predmet dejavnosti podjetja je bila mednarodna blagovna menjava, ki je temeljila predvsem na Tržaškem in Goriškem sporazumu. Razvijajoče se storitvene dejavnosti, vrsta zasebnikov je našlo svoje poslovne prostore v nekdanji stavbi propadlega podjetja Primex, trgovska, gostinska in zasebna proizvodna podjetja v obrtni coni, ter drugih storitvenih dejavnosti, vrača temu predelu svoj smisel in želje po nadaljnjem razvoju kraja. Bližina meje je vseskozi pogojevala intenzivni razvoj gostinske dejavnosti, saj se vrsti na tem območju preko deset gostinskih lokalov od številnih gostišč, bifejev do igralnic. Na področju Ajševice in predvsem Stare gore pa prevladuje kmetijska dejavnost v vinogradništvu in sadjarstvu.

 

Po nekaterih podatkih deluje na področju KS Rožna Dolina kar 118 registriranih gospodarskih družb in SP-jev, med katerimi prevladuje trgovska in gostinska dejavnost, sledijo storitvene, in pa proizvodne dejavnosti.

 

Na področju Obrtne zone v Rožni Dolini opravljajo svojo gospodarsko dejavnost naslednje največje družbe:

 • Proizvodnja zobotrebcev - Batistič
 • Kamnoseštvo - Feltrin
 • Tiskarstvo Janežič
 • Zatex- proizvodnja tekstilnih izdelkov

Na ostalem območju Krajevne skupnosti opravljajo svojo trgovsko in gostinsko dejavnost naslednje največje družbe:

 • Merkur-trgovina
 • Mercator – trgovina
 • HIT gostinstvo Rožna Dolina
 • Valter – uvoz in izvoz
 • Petrol Rožna Dolina
 • Istra Benz Rožna Dolina
 • Gostišče Pikol Rožna Dolina
 • Gostišče Rezka Ajševica
 • Gostišče Pri Šterku Ajševica
 • Avtomagazin Rožna Dolina: 20 zaposlenih
 • Avtorent-Mazda Rožna Dolina

Seznam vseh družb je mnogo številčnejši, saj je drobno gospodarstvo v okviru manjših družinskih podjetij in SP-jev dokaj prisotno na našem področju, kot tudi v storitvenih dejavnostih. Po zelo grobi oceni je na področju KS Rožna Dolina zaposlenih veliko število delavcev, tako krajanov, v pretežni meri pa iz drugih bližnjih krajev.

Seznam podjetij na območju KS

Seznam obrtnikov na območju KS

 

Perspektiva razvoja  kraja in življenja v njem je odvisna tudi od urbanističnih zasnov gradnje novih poslovnih in stanovanjskih objektov ter pripadajoče infrastrukture oziroma novih mednarodnih povezav z bližnjo državo v okviru Evropske skupnosti, kar pa je v pretežni meri odvisno od gospodarske iniciative, občinskih prostorskih razvojnih projektov in razvojnih vizij ter možnosti  v sami Krajevni skupnosti Rožna Dolina.