Izgradnja Golf igrišča

Svet KS skupaj z iniciativnim odborom za izgradnjo Golf igrišča na območju Ajševice, ki ga je imenoval župan Mestne občine Nova Gorica pospešeno dela na projektu izgradnje golf igrišča. Trenutno je v zaključni fazi izdelava projekta Idejne zasnove izgradnje golf igrišča. Izdelan je tudi že poslovni načrt za ustanivitev družbe, ki naj bi gradila igrišče. Še v mesecu avgustu se predvideva ustanovitev družbe, ki bo takoj za tem pričela s postopki in pogovori z lastniki zemljišč o načinu in pogojih za pridobitev le teh.

 

Golf igrišče - iz Projekta Idejne zasnoveiz projekta Idejne zasnove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< vrnitev na seznam projektov