Razširitev ceste v Mandrijo na Ajševici

Zaradi vse večjega prometa in dotrajanosti ceste v Mandrijo je v lanskem letu Svet KS sprejel odločitev, da se rekonstrukcija omenjene ceste uvrsti v štiriletni plan investicij na območju KS. Leta 2003 je bila izdelana tehnična dokumentacija. Ker investicija v razširitev ceste zahteva velika sredstva, se je Svet KS odločil, da bo razširitev omenjene ceste izvajal fazno več let. V letošnjem letu se načrtuje izvedbo gradbenih del na spodnjem ustroju razširitve ceste na odseku od križišča pri Šterku proti Mandriji. Pred pričetkom del je potrebno pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, saj se načrtuje odkup potrebnih zemljišč po končanih delih, ko se bo izvršila tudi odmera in ostali postopki na Zemljiški knjigi.

 

Kataster ceste v Mandrijo 135kb

 

< vrnitev na seznam projektov