Predstavitev

Svet KS je bil izvoljen na oktobrskih volitvah leta 2014, v naslednji sestavi: 

 

Boštjan KomelpredsednikVipavska cesta 19, Rožna Dolina
Aleksej GorjupčlanPod gričem 12, Rožna Dolina
Tomaž GregoriččlanAjševica 15, Rožna Dolina
Borut HvaliččlanAjševica 3, Rožna Dolina
Boža Loverčič ŠpacapančlanicaVipavska cesta 39, Rožna Dolina
Denis MarvinčlanStara Gora 4A, Rožna Dolina
Domen ŠebenikčlanVipavska cesta 86, Rožna Dolina
Slavko ŠuligojčlanUlica 25. maja 25, Rožna Dolina
Miha VelikonjačlanVipavska cesta 98, Rožna Dolina

 

Svet KS se voli vsaka štiri leta ob lokalnih volitvah Mestnega sveta in župana Mestne občine Nova Gorica. Po statutu MO Nova Gorica je Svet KS sestavljen iz devetih članov, od katerih po tri volijo prebivalci Rožne Doline (volilni enoti 3 in 4), dva krajani Ajševice (volilna enota 1) in enega krajani Stare Gore (volilna enota 2).

Predsednik je bil v skladu s statutom MO Nova Gorica izvoljen na prvi seji Sveta KS dne 22.10.2010.

 

Naslov:
Vipavska cesta 16b
5000 Nova Gorica
gsm: 041 704 654
E-mail: info@roznadolina-ng.si

Davčna številka: SI 26849267

Številka podračuna: 01284-6450831293 pri UJP Uradu Nova Gorica

Matična številka: 502 061 1000