Značilnosti kraja

 

Bolnica za invalidno mladinoBolnišnica za predšolsko invalidno mladino Stara gora, prva ustanova za rehabilitacijo najmlajših invalidov v naši državi

Pred prvo svetovno vojno je bila v Stari gori podružnica goriške bolnišnice za duševne bolezni. Tu so hospitalizirali nenevarno, toda neozdravljivo duševno bolne, ki so delno lahko delali na starogorskih poljih in vinogradih.

Negovali so jih usmiljeni bratje iz Gorice, zdravniško delo pa je vodil pok.dr. Anton Brecelj, oče prof.dr. Bogdana Breclja. Med obema vojnama je kot zdravnik ordiniral tudi dr. Rutar Karel iz Gorice. Bolnišnico je upravljal takratni lastnik Provincia Lombardo-Veneta dell ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, Milano. Duševno bolni so ostali na Stari gori do leta 1948.

V začetku 1952 leta so bili repatriirani grški otroci - sirote, žrtve državljanske vojne v tej deželi, ki so v letih 1948-1952 našli zatočišče v poslopjih bolnice Stara gora.

Zaradi prostorske stiske tedanjega doma za predšolsko invalidno mladino na Vranskem in ugodnih klimatskih pogojev, se je le ta preselila v objekte bolnice Stara Gora. S preselitvijo 24.aprila 1952 se je preselilo 32 predšolskih otrok z delom osebja, iz Vranskega v Staro goro.

V marcu 1952 je Rdeči križ Slovenije dodelil tedanji bolnišnici za OAT v Šempetru pri Gorici objekte bolnice Stara Gora in s tem postavil temelje prve ustanove za rehabilitacijo najmlajših invalidov. Kmalu za tem, se je pokazala poterba po širitvi objektov za potrebe posebne osnovne šole za celebralno motorne invalidne otroke (CMIO).

V bolnišnici za predšolsko invalidno mladino v Stari gori se zdravijo otroci s prirojenimi okvarami lokomotornega aparata in otroci, pri katerih so deformacije nastale v prvi življenski dobi kot posledic raznih bolezni in poškodb.
Vir: Knjiga" Bolnica za predšolsko invalidno mladino Stara gora 1952-1962"

Oddelek za invalidno mladino Stara Gora
Na Oddelku za invalidno mladino, ki sodi k Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica, se zdravijo in rehabilitirajo otroci, stari do 18 let. Ti mladi bolniki imajo cerebralno paralizo oz. možgansko ohromelost, različne okvare osrednjega živčevja; najpogostejše med njimi so razvojne anomalije možganov , nekatere pa je še rosno mlade prizadela možganska kap. Sem hodijo na rehabilitacijo bolniki z okvarami hrbtenjače, z živčno-mišičnimi boleznimi, s parkinsonovo boleznijo, z multiplo sklerozo in drugi z različnimi prizadetostmi. Gre torej za bolnike s hudimi boleznimi ali okvarami, tudi z zelo hudimi.

Tako kot druge zdravstvene ustanove dobiva tudi Oddelek za invalidno mladino donacije, večje in manjše, od velikih gospodarskih družb, malih podjetij, obrtnikov, pa tudi od posameznikov ."Večina sredstev gre za medicinsko opremo. Tako smo lani od donatorjev dobili aspiratorje, inhalatorje, blazine proti preležaninam, opremili so nam apartmaje za starše in nam uredili sobo za sproščanje. Vsa ta sredstva nam pomenijo pravo zlato rezervo. Veseli smo vsake donacije, saj naši otroci potrebujejo tudi igrače, barvice in papir, trenirke in nogavičke," je povedala dr. Sonja Cijan, specialistka pediatrije.

Oddelek bolnišnice Stara GoraVodja oddelka dr. Jurij Karapandža, specialist fiziater, pove, da imajo pri nabavljanju opreme pravzaprav hude težave, pa ne le zaradi denarja, ki ga nikoli ni dovolj. "Preden kakšno opremo nabavimo, moramo poiskati ponudnike oz. uvoznike, določiti moramo kriterije za izbor opreme, upoštevati predpise o javnih naročilih in spoštovati tudi druge formalnosti. Za ta dela nismo specializirani in jemljejo nam preveč časa. Pri tokratni donaciji smo se z Adriaticom lepo dogovorili, da bomo za podarjeni denar kupili napravo, ki smo jo na oddelku potrebovali. Izbrali smo napravo balance trainer nemškega proizvajalca Medica za vadbo ravnotežja. Na trgu je dosegljivih več biomehanskih naprav, ki delujejo na biološke funkcije telesa s pomočjo mehanike in so odlični pripomočki za rehabilitacijo,so pa to drage naprave. "
Pravijo, da je Stara Gora vedno služila ljudem, ki so potrebovali posebno skrb, prvi otroci pa so se prišli tja zdravit že pred 53 leti. To so bili predšolski otroci s cerebralno paralizo, z obolenji kolkov , rahitisom, otroško paralizo; vsi so potrebovali vsestransko obravnavo pri fizioterapevtu, ortopedu, fiziatru, pa tudi logopedu, psihologu, pediatru in negovalkah. Očitno je torej, da so bili pri strokovni obravnavi obolelih otrok vedno v koraku s časom, in podobno sestavo kadrov ima ta oddelek še dandanes.

dr.med.Karapandža"Na oddelku imamo 55 postelj in smo zaradi celovitega pristopa do zdravljenja prava posebnost v državi, saj delujemo kot bolnišnica, kjer zdravimo obolenja in akutne zdravstvene težave naših oskrbovancev, pa tudi kronične zaplete; oddelek pa deluje tudi kot zavod za rehabilitacijo oz. dolgotrajno zdravljenje. Izvajamo tedenske hospitalizacije, na katere navadno prihajajo z otrokom tudi starši, zato smo tukaj uredili tri apartmaje. Starši se na ta način usposobijo za izvajanje različnih vaj in postopkov rehabilitacije, ki jih bodo delali z otrokom doma. Večina otrok pa ostane na oddelku na daljšem zdravljenju, tudi po več mesecev ali celo let, saj sta negovanje in rehabilitacija otrok s hudo stopnjo prizadetosti ali zaradi kritičnega zdravstvenega stanja prezahtevna za domačo oskrbo. Na oddelku delu- je tudi ambulanta in vsako leto opravimo v njej vse več pregledov, saj poskušamo bolnike čim prej vrniti v domače okolje," je povedal dr. Karapandža.

Vendar pa so, poudarja zdravnik, pri nekaterih bolnikih kljub njihovemu izrazito slabemu začetnemu stanju dosegli razveseljivo dobre rezultate. Nenehna skrb in strokovna nega ter dosledna rehabilitacija, ki je posledica dobro uigrane ekipe zdravstvenega in negovalnega osebja na oddelku, pa niso pripomogle le k marsikateremu izboljšanju zdravstvenega stanja bolnikov, temveč tudi k prisrčnim odnosom, kot jih ne srečamo prav pogosto v zdravstvenih ustanovah. To občutiš takoj, ko prestopiš prag na Oddelku za invalidno mladino.
"Zaradi zelo težkega dela je posebno pri negovalkah takoj ob nastopu dela pri nas velika fluktuacija in nekatere hitro obupajo, tiste pa, ki ostanejo, delajo tukaj dolga leta. S toplino in pozornostjo skrbijo za svoje negovance in se marsikdaj nanje tudi zelo močno navežejo, " nam je zaupala dr. Cijan.
Saj, tu ni poti vmes. Z oddelka ne odhajajo bolniki ozdravljeni domov. Zato brez entuziazma zaposlenih in brez velike ljubezni do tistih, ki imajo drugačne potrebe, tukaj ne gre. Pravijo, da tukaj delajo ljudje, ki so srečni, če jih zjutraj, ko pridejo v službo, namesto pozdrava "dobro jutro", pozdravi svetel žarek v očeh otrok.
Vir:PN 19.01.2005  SONJA KRANJEC  
Priponka: 99 kb

 

Varstveno delovni center Nova Gorica

je bil ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije dne 13. 12. 2005, od 1. 6. 2006 pa deluje samostojno. Ima status javnega socialno varstvenega zavoda in v svoji sestavi ima:

  • Enoto Solkan,
  • Enoto Stara Gora in
  • Stanovanjska skupina Ledine.

vdc1V načrtu pa je odprtje Enote na Trnovem in novogradnja v Novi Gorici. Enota v Stari Gori je bila v letu 2006 ustanovljena za socialno varstvene storitve institucionalnega varstva odraslih oseb z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju in kombiniranimi motnjami, ter za odrasle osebe s pridobljenimi možganskimi poškodbami. Ob institucionalnem varstvu se izvaja tudi socialno varstvena storitev vodenje, varstvo in zaposlovanje pod posebnimi pogoji za odrasle osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Od leta 2009 dalje izvajamo tudi podaljšano pobolnišnično zdravljenje in rehabilitacijo. Ta enota deluje v obnovljenih prostorih bivšega oddelka ortopedije. V njeni neposredni bližini se nahaja Bolnica za invalidno mladino Stara Gora. Zavod v Stari Gori je odprl svoja vrata prvemu stanovalcu dne 1. 3. 2007. V celodnevnem institucionalnem varstvu je našlo svoj drugi dom 65 uporabnikov.

vdc2Veliko skrb posvečamo povezovanju z okoljem, saj je prav na področju dela z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo končni cilj vrnitev posameznika v lokalno skupnost. Zato v okviru različnih prostočasovnih aktivnosti in interesnih timov uporabnikom omogočamo obiske gledališča, kina in koncertov, različnih športnih prireditev, oglede razstav, izlete, udeležbo na pohodih, vključevanje v kulinarične in kreativne delavnice ter ostale glede na potrebe in želje naših stanovalcev. Skupaj praznujemo tudi njihove osebne praznike in vse večje praznike med letom. Želimo si, da bi se naši stanovalci v Enoti Stara Gora počutili res kot doma, saj je za mnoge to resnično drugi dom. Zato smo vedno pripravljeni prisluhniti njihovim željam in izboljšati, dopolniti naše programe tako, da bodo odgovarjali na njihove potrebe. Individualiziran pristop in stalen razvoj dejavnosti našim stanovalcem omogoča enakopraven in kvaliteten način življenja in vključevanja v skupnost.

Stanovalci so pri nas vključeni v program vodenja, varstva in zaposlitve, kjer se s pomočjo delovno terapevtskih obravnav usposabljajo in izboljšujejo svoje stanje in ohranjajo že pridobljene sposobnosti. Vsakodnevno usposabljanje omogoča nastajanje unikatnih izdelkov. Vsak izdelek je označen z našim znakom. Zelo veseli bomo, če nas boste obiskali in pri nas kupili izdelek zase ali za vaše prijatelje, svojce. Izdelke si lahko ogledate tudi na naši spletni strani.Gozd Panovec
V strokovni gozdarski literaturi je poznan gozd Panovec, bogat z drevesnimi vrstami, kot so Bodika (božji les), zimzeleni okrasni listavec, ki je zaradi redkosti v drugih krajih z zakonom zaščiten. Pobočje Panovca pokriva listnat gozd s prevlado Akacije. Po njem je speljana gozdna učna pot, ki obiskovalcu predstavlja vrsto domačih in tujih drevesnih vrst.


Vinska klet Strmec
Prvotni lastnik vinske kleti v Stari gori, poimenovane tudi klet Strmec, je bil Zavod "Fate bene fratelli", ki je upravljal tudi bolnišnico za duševno motene. Po priključitvi je posestvo in s tem tudi klet, prevzelo Državno posestvo Ajševica, kasneje pa je prišlo pod upravo Sadjarstva in vinarstva Vrtojbenski griči . Klet Strmec je bila povezana s kletjo v Šempetru pri Gorici. Vino pridelano v kleti Strmec je bilo izredno kvalitetno. Glavni sorti sta bili Merlot in Pinot. Grozdje za predelavo so dovažali iz sedaj imenovanih Vrtojbenskih gričev. Vino se je hranilo v 60.000 litrskih hrastovih sodih. Pridelana vina je odkupovalo podjetje Slovenija vino predvsem za izvoz v Nemčijo, Francijo in Avstrijo. Glavni enolog je bil g. Levanič. Kakšna je bila kakovost vina priča tudi v Franciji (leta 1954) podeljena zlata medalja za Pinot Montpelier. Prvi kletar je bil g. Mučič Izidor, kasneje se mu je pridružil še g. Muhič Ivan. V letih 1947 - 1953 je bila izvršena tudi obnova in dozidava prednjega dela kleti, notranji del pa je ostal nespremenjen. S prehodom lastništva na Vipavsko klet se je začel zaton kleti Strmec. Odpeljan je bil ves inventar in s tem izvršeno opustošenje kleti, kar je imelo za posledico opustitev predelave.

(povzeto po pripovedovanju g. Mučič Izidorja in g. Susič Jožefa)


Lokostrelsko strelišče

Lokostrelsko streliščeNa vzhodnem delu Rožne Doline ob regionalni cesti proti Ljubljani, je urejeno lokostrelsko strelišče, ki ga upravlja Lokostrelski klub Nova Gorica.

Na njem vadijo in trenirajo lokostrelci iz bližnje in daljne okolice, prirejajo pa tudi različna domača in mednarodna lokostrelska tekmovanja.
Želva, podjetje za usposabljanje mladih invalidov
Na Ajševici, so dne 13.junija 1996 odprli v več let zapuščeni in obnovljeni šolski zgradbi, prvo dislocirano enoto ljubljanskega podjetja Želva, ki skrbi za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, predvsem mladostnikov z lažjimi telesnimi in duševnimi razvojnimi motnjami. V tej enoti dela od 30 do 50 invalidov in njihovih mentorjev. Projekt usposabljanja mladih invalidov je Mestna občina Nova Gorica, vključila tudi v program javnih del.

Pobudo za ustanovitev novogoriške enote Želva so zasnovali že v letu 1995 v novogoriški območni službi Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje in projekt pripravili skupaj s strokovnjaki ljubljanskega podjetja Želva.

Vir: Delo 11.06.1996


Osrednje odlagališče odpadkov
Po dveh desetletjih, odkar je bilo za osrednje odlagališče odpadkov za Goriško izbrano območje, ki je le nekaj kilometrov oddaljeno od Nove Gorice, je novogoriška mestna občina zanj pridobila uporabno dovoljenje v letu 1997.

Da bi se izpolnjevali pogoji delovanja odlagališča, so štiri občine sprejele dogovor o financiranju, ki bo zagotavljal, skozi naložbene vrednosti, urejanje in vzdrževanje odlagališča.

Odlagališče obsega približno 30 ha površin in po zagotovilih okoljevarstvenih strokovnjakov, spada med redke, ki naj bi tudi v prihodnje izpolnjevala stroga merila in kriterije za obratovanje.

Po nekih ocenah naj bi na to odlagališče pripeljali že preko 1 milijon m3 odpadkov. Nepropustna plast prsti je debela od 200 do 300 metrov.

Komunala (novogoriško podjetje izbrano z javnim razpisom) je uredilo potrebne predpisane infrastrukturne objekte, saj se po najnovejših odločitvah pristojnih, predvideva to odlagališče kot regionalno, kar pomeni vključitev širšega območja severne primorske za nadaljnjih 40 let.

Vir:Delo 06.05.1997


Pokopališče v Stari gori
Je eno najlepših v Sloveniji. Na njem počivajo pokojni širšega novogoriškega območja. Pokopališče je bilo najprej zgrajeno za klasičen pokop, v letu 1997 pa je bila izdelana projektna dokumentacija še za izgradnjo žarnega pokopališča. V začetku julija 1999 je bil objekt zgrajen in predan namenu.


Politehnika Nova Gorica
Politehnika Nova Gorica je  ustanova visokošolskega izobraževanja v Sloveniji s svojim upravnim sedežem in predavalnicami v poslovnih prostorih bivšega podjetja Primex na Vipavski cesti v Rožni Dolini. Ustanovljena je bila kot Fakulteta za znanost o okolju Nova Gorica, kot prva mednarodna podiplomska šola v Sloveniji. Fakulteta je bila ustanovljena dne 24.9.1995 s soglasjem Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije z dne 12.07.1995. Delovati je začela v študijskem letu 1995/96.Ustanovitelja fakultete sta bila Mestna občina Nova Gorica in Institut Jožef Stefan iz Ljubljane.V treh letih je razvila bogato raziskovalno in pedagoško dejavnost ter se reorganizirala in preimenovala v Politehniko Nova Gorica. V okviru Politehnike Nova Gorica delujejo na področju izobraževanja tri šole, na področju raziskovanja pa trije laboratoriji. Politehnika Nova Gorica naj bi po programskih usmeritvah, postala osnovna celica nastanka Primorske univerze ter razvoja visokih tehnologij skupaj s Tehnološkim parkom.
Vir: arhiv spletnih strani Politehnike


ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
 
Zavod za zdravstveno varstvoPoslanstvo Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica kot javnega zavoda je preventivna zdravstvena dejavnost, ki se izraža skozi:

  1. spremljanje in proučevanje zdravstvenega stanja prebivalcev naše regije,
  2. promocijo in izvajanje zdravstvene vzgoje in promocije zdravja;
  3. izvajanje splošnih in specifičnih ukrepov za obvladovanje nalezljivih bolezni;
  4. spremljanje in proučevanje škodljivih vplivov okolja na kvaliteto življenja prebivalcev.    


Direktorica zavoda
mag. Tatjana Vončina, univ. dipl. ekon.

 

 

Varstveno delovni center Nova GoricaI

Varstveno delovni center Nova Gorica je bil ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije dne 13. 12. 2005, od 1. 6. 2006 pa deluje samostojno. Ima status javnega socialno varstvenega zavoda in v svoji sestavi ima:

  •          Enoto Solkan,
  •          Enoto Stara Gora in
  •          Stanovanjska skupina Ledine.

V načrtu pa je odprtje Enote na Trnovem in novogradnja v Novi Gorici.

Enota v Stari Gori je bila v letu 2006 ustanovljena za socialno varstvene storitve institucionalnega varstva odraslih oseb z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju in kombiniranimi motnjami, ter za odrasle osebe s pridobljenimi možganskimi poškodbami. Ob institucionalnem varstvu se izvaja tudi socialno varstvena storitev vodenje, varstvo in zaposlovanje pod posebnimi pogoji za odrasle osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Od leta 2009 dalje izvajamo tudi podaljšano pobolnišnično zdravljenje in rehabilitacijo. Ta enota deluje v obnovljenih prostorih bivšega oddelka ortopedije. V njeni neposredni bližini se nahaja Bolnica za invalidno mladino Stara Gora. Zavod v Stari Gori je odprl svoja vrata prvemu stanovalcu dne 1. 3. 2007. V celodnevnem institucionalnem varstvu je našlo svoj drugi dom 65 uporabnikov.

Veliko skrb posvečamo povezovanju z okoljem, saj je prav na področju dela z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo končni cilj vrnitev posameznika v lokalno skupnost. Zato v okviru različnih prostočasovnih aktivnosti in interesnih timov uporabnikom omogočamo obiske gledališča, kina in koncertov, različnih športnih prireditev, oglede razstav, izlete, udeležbo na pohodih, vključevanje v kulinarične in kreativne delavnice ter ostale glede na potrebe in želje naših stanovalcev. Skupaj praznujemo tudi njihove osebne praznike in vse večje praznike med letom. Želimo si, da bi se naši stanovalci v Enoti Stara Gora počutili res kot doma, saj je za mnoge to resnično drugi dom. Zato smo vedno pripravljeni prisluhniti njihovim željam in izboljšati, dopolniti naše programe tako, da bodo odgovarjali na njihove potrebe. Individualiziran pristop in stalen razvoj dejavnosti našim stanovalcem omogoča enakopraven in kvaliteten način življenja in vključevanja v skupnost.

Stanovalci so pri nas vključeni v program vodenja, varstva in zaposlitve, kjer se s pomočjo delovno terapevtskih obravnav usposabljajo in izboljšujejo svoje stanje in ohranjajo že pridobljene sposobnosti.  Vsakodnevno usposabljanje omogoča nastajanje unikatnih izdelkov. Vsak izdelek je označen z našim znakom. Zelo veseli bomo, če nas boste obiskali in pri nas kupili izdelek zase ali za vaše prijatelje, svojce. Izdelke si lahko ogledate tudi na naši spletni strani.