Mednarodni mejni prehod

mejni prehod danesV šestdesetih letih in kasneje je Mednarodni mejni prehod Rožna Dolina najbolj ustrezal velikim izvozno - uvoznim  takratnim TOZD-om, delavnim organizacijam, med katere zagotovo sodi  

PRIMORJE  EXPORT
Decembra 1949 je bilo ustanovljeno podjetje Primorje Export Nova Gorica, s sedežem v Šempetru pri Gorici, od leta 1951 dalje pa v Rožni Dolini na Vipavski cesti.
Primorje ExportRegistracija poslovne dejavnosti podjetja je obsegala izvozne in uvozne posle po takrat komaj sklenjenem Goriškem , kasneje tudi Tržaškem sporazumu za blagovno izmenjavo med obmejnimi kraji Jugoslavije in Italije.
Gospodarski dosežki podjetja so bili v nenehni rasti vse do obdobja, ko so nastale spremenjene gospodarske in politične razmere.
V najboljših časih je podjetje zaposlovalo preko 500 delavcev in tako skrbelo za zaposlovanje ter razvoj kraja.

 

 

 

 

< vrnitev na prejšnjo vsebino