Pomembni krajani

Kar nekaj je ljudi, ki so v preteklosti delovali na gospodarskem, političnem ali kulturnem področju. Vendar mimo nekaterih imen le ne moremo, tu mislimo na pok. pisatelja Franceta Bevka in slikarja Silvestra Komela. Omenimo naj še profesorja dr. Gabrijela Devetaka ter mladega perspektivnega krajana dr. Uroša Seljaka.